Curs bàsic de Fotografia

Curs bàsic de Fotografia
fins al 09/04/2018

CONÈIXER ELS PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA FOTOGRAFIA I LES PRESTACIONS DE LES CÀMERES FOTOGRÀFIQUES